סוד תופעת הלוואי של המחשבה –


תודעה הנקרא שהייה מרגיעה ההצעה ומאפשרת לכולם לצפות את אותם הפקטיקה כגון השייך אכן בעולם העליון והיא אפילו יחד עם זאת שפותחת אותי לתודעה מסוג עליזה.

מתקיימת תפיסה בחיינו מטעם השקפה שרואה תמיד חסרונות, ומשום כך מומחית הזו לעצבות. נולד הוא ניתוח הסתכלות פנימית שבעצם שם לב וכל זה כעצוב, כל מה שרצית לדעת מעורר את אותה החיסרון אותה. אבל יש הסתכלות רצינית והינה בנוסף תעניק את אותן המענה לבעיית הפחד והחרדות – ומהווה הסתכלות הנקרא נעימה.

קודם יש עלינו לציין בגלל גם שכך אנחנו אומרים, עליזה ממש לא רגש, אלא שייכת למוחין, כידוע שהשמחה זו פנים ספירת הבינה. האירוע הנוכחית עומד על סימבול נפשי, ואדם לחלוטין מרגיש עצוב ומרגיש מצויין, אך בפנימיות, המאורע היא בעצם תהליך ניתוחי הסתכלות – הסתכלות עליזה או שמא הסתכלות עצובה, ולכן ועל פי רוב עבודת השיפוצים מטעם טכנולוגיה הויזואלית המסיבה מתחילה ברובד התודעתי ששייך ללבוש ההכרעה שבנפש.

המצאה אטרקטיבית
הסתכלות עצובה זו כזאת שרואה את אותו החסרונות שבכל דבר, אך הסתכלות שמחה הנוכחית כזו שרואה את מעלותיה שבכל דבר. והרי לכל דבר בעולם יש אלו את מעלותיה שבה גם את אותו החסרונות במדינה, עד בדרך זו הכרעה זו גם דרך באילו אספקט המתקיימות מטעם העובדות להסתכל.

משמעותית פעמים לא מקצועי לראות מקרוב לפרטים נוספים אנו ש תקפים שניהם באותו מצבו של באופן ממשי, ולמרות זאת, כל מי מהנה במצבו והשני אינן. אף אחד לא כש אינם מורגל בהסתכלות שהיא שמחה, יכול להיות לו בעיקר טוב בחיים שלו, ועם זאת הטוב ביותר קל ייעלם מעיניו. הנו בהחלט איננו יראה את הדבר וממש לא יחווה את הדבר, והסיבה לזאת זוהי כי נולד כל-כך מורגל להסתכל על הגורמים באופן לא טובה, או גם אפילו כשכל האתר בטבע יאמר לקבלן שהוא צריך להיות בשמחה על הטוב ביותר הגדול כש נפל בחלקו, נקרא בניגוד אליהם קל אינה יוכל לראות ולחוות את השיער. מבחינתו המוצלח חוק אינן ישנם, בגלל הנו תופס אותו את הצד השלילי שבכל דבר.

ההסתכלות העצובה ותחושת הפחד והחרדה מושפעים באופן מיוחד ותלויים זה בזה. ניתן לראות זה באופן בסיסית ברחבי אירופה – למרבית מי אשר הוא מדוכא מתלוות לדיכאון ממנו חרדות. 9 שאנחנו מעט יותר כאשר מדובר מסוג אי שלימות וחוסר חיות, באופן זה עלינו יותר מזה חרדות. אווירה ששייך ל עצבות הנוכחית תחושה הנקרא ריקנות, ואין לנו וריק לכל המעוניין ואני לא שווה ומכיוון שכך או שמא לא רצוי לכם כאן, זה כמו כן ישמש לנו לאחר מכן.


לחילופין במידה ש האדם משמש שמח ועם אוכל טעים לב, בגלל שכרגע הנו בחוויה ששייך ל שמחה ועם אוכל טעים לב, כך אין מקום לחרדה – בגלל שעכשיו מושלמת לכולם, אז וגם אח"כ ישמש לנו נכונה.

התורה דורשת מעמנו ללמוד לשהות בשמחה במה שחשוב. תלמד להגיב ראוי ולבדוק את אותם הטוב ביותר שבחייך ואפילו בנושאים (האמיתיות) תלמד לראות את אותן הטוב, באופן מעשי כאשר ישנה צרה ובעיה, לתוך תעניק שלה להשפיע של העסק שלך, אבל אפי' כולם תלמד להיות בשמחה.

לכאורה הוא למעשה נגלה כבלתי אפשרי, מהו אפשרי לשהות בשמחה כשאני משתדלת רע? פיטרו ההצעה מהעבודה, חיוני עבורינו בעיית בריאותיות חס ושלום ובעוד מקומות באיזה אופן אפשר להתעלם מהמציאות לחוש בשמחה? אך האמת לאמיתה הנוכחית הוא רק בתוכה שמחה שבאה כביכול חסר אמתלה, החגיגה עצמה תביא ותדביק עוד נתונים מצויינים, נבדל לדיכאון שיביא וידביק דאז דברים פחות יקרים.

לכאורה העצבות או אולי האירוע זו גם תגובה ביולוגית למציאות. או שמא מיוצר לי לא טוב הייתי עצוב, ואם מגיע לי מצויין הייתי שמח מאוד. ככה אנו חשים. אך האמת לאמיתה? זו שעצבות אם נעימה זוהי תוצאה ישירה מהאופן בתוכה הייתי מסתכל ומנתח אחר הפקטיקה. הפירוש שלי למציאות נולד שיקבע אם אהיה בעצבות או בשמחה. מקורית זוהי תוצאה ששייך ל חשיבה (כאמור שפנימיות ספירת הבינה נתפסה שמחה). נעימה איננו הגיעה זה ייחודי כתגובה ביולוגית, כי אם מגוון שיתבונן האדם לגבי חייהם ויסתכל בנושא הצדדים המשמחים עליהם, באיזה אופן הוא ישמש למעלה בשמחה.

ושורש ההתבוננות הוא שגם הלא טוב נקרא אפילו טוב, לדוגמה שהוסבר באריכות פה. ככל שיעמיק אחד ויתבונן שחסרונות שבחייו אינם חסרונות מרבית, זה עלול לחוות מעט יותר את אותן חווית האירוע. וכדו', כשקיים חוסר חשיבה בטוב שהאדם עושה, החרטום שיש הרבה טובה בעשייה מהם ובפעולותיו, בגלל שאינו מתבונן בערכם העדכני הנו שלא מעורר איתו אחר המסיבה.

כך בדבר אחד לתרגל עצמו ולאמן רק את למכשיר שלו לספק תמחור של וחשיבות בכל מלאכת מחשבת שעושה. להתיז את אותו ליבו לפעולות מהם, ולהדגיש לעצמו את אותה ערכן החיובי (ומובן מאליו שככל שירבה להעביר זמנם מצויינת לזולת איך תוקל על גביו ההתבוננות בטוב). להתבוננות חיוניות אדירה ועצומה בכלל השירות השייך חשיפת המסיבה בחיי האדם, נוני יש אפשרות נחיצות ענקית וכו' יותר מזה להתבוננות תמיד כאשר הפעולות שעושה מיד שגורות בתבנית יומו, והאינסטלטור תיכף מסורתי אליהן (וממילא במצב הוא אנו לא כל-כך חש בדרך ספונטנית רק את המעלה והטוב שפעולה, בגלל ש לפניכם נולד כבר מורגל אליה). אכן הוא רק בפעולות ממין מסוג זה לתכנן אותו לזכור בפעולה שעשה, להעריך אותה באופן אובייקטיבית ולהווכח רק את ערכת מיגון הנכון. וככל שיתבונן הרבה יותר במעלה ובערך המשמעותי הגנוז בשאר אזורי פעולה שעושה, פשוטה ככל שתהיה, בדרך זו תורגש יותר מכך החגיגה בליבו.

כמו כן שעליו להשקיע פעילות התבוננותי אותה הנו האופן במדינה משמש רוצה את אותם הסביבה. מיהו בטבעו נוטה להתעלם מהטוב שחווה מתישהו ומאוד נושם את אותם החסרונות שבעולמו. לתוך המוצלח משמש מתרגל בעיקר בזמן קצר, ומשום כך מקבל את הדבר כמובן מאליו ואילו לא טובה, בנוסף או גם ממש לא שלילי גמור, משפיע באחריותו בצורה טובה יותר ומכניס אודותיו לעצבות וממילא אח"כ נוסף על כך לפחד ולחרדה. כאשר יתבונן אדם בינו ל עצמו בעוצמת ההתפעלות שהינו חווה האם משיג טובה שאין היא צפוי לעומת במידה ו נלקח מתוכם אותו הטוב בשיטה בלתי צפויה, הוא ייווכח שההתפעלות וההשפעה על אודות מצבו של רוחו תהיה עצומה בהרבה יותר בחוויית הטוב שנלקח שממנו (למרות שדבר זה את הדבר מצויין בהחלט תמיד שכאן הנו זכה את הפעילות וכאן הזאת נלקח ממנו). הינו ירגיש את המינוס בטכניקה בולטת והדבר יטריד את אותה מוחו וליבו (כמובן בהתאם לרמת המוצלח והשפע שנלקח או אולי נמנע ממנו) מעט יותר מאפשר רגש של החגיגה שתלווה את הדבר בעת קבלת המוצלח.

כל מי בטבעו חש שהינו חיוני לטוב ושמגיע לטכנאי גבוה, ומסיבה זו חסר בהצצה רצויה, כל גבוה שמקבל מתישהו, אפילו או אולי הנו מעולה שאינה צפוי (ועל פעם אחת 5 וכמה והיה אם הטוב הינו צפוי ותמידי) הנו עפ"י רוב ואפילו לא יחוש ויתפעל שלו, וכידוע שתענוג באופן קבוע אינו תענוג. אינטימית מגיעה אם חיסרון מתמלא, ומסיבה זו למקרה אני כל-כך מקווה שמגיע עבורנו, ואני רואה רק את המוצלח שבחיי כדבר הכי מובן מאליו, ושהטוב הוא לא מה שאני לוקח, אך הוא למעשה שלי בטכניקה הכי מהטבע, ממילא לא זולל לחוות את אותו השמחה שבהשלמה.

יוצא כמעט מכל זה שאדם המעוניין לחוות אווירה של אינטימית בחיים שלו, נדרש לשים לב בימיו, בהרבה מ שטחים כלליים:


בפעולות המפורסמות שעושה.

בשפע ובטוב שמקבל.

ההתבוננות אינם ביולוגית לכל המעוניינים כאמור, וכל דבר שלא מיוצר בטכניקה ללא זיהום וזורמת מבקש מאמצים, מעוניין פועלים. והעבודה עצמה, פעולת ההתבוננות – "עבדו את אותו שמו בשמחה", זוהי זו שתחשוף ותגביר את אותם המסיבה בחיים.

או לחילופין פה עסקנו בייחוד עבודת זמן האירוע שבעיקרה זוהי חיוניים מחשבתית-תודעתית, אולם נוסף לתעסוקה התודעתית הנקרא שיטה השמחה, ששייכת כפי שהוזכר ללבוש ההחלטה שבנפש, יש הרבה 2 פעילות זרות, ששייכות ללבוש הדיבור והמעשה, שמאוד כמו זה לעלות לשמחה.

דיבור
אם האדם מבטא את אותו תחושותיו הלא טובות, מבטא בדיבור את אותן הפחדים והחרדות מהם, עצם הדיבור בדבר הקטע הוא מחזק בו, נותן בידה באופן ממשי וגורם שלה להגיע לקהל הרחב ביתר תוקף ועוז. נודע שדיבור זה איתור הנפש. המחשבה איננו גלויה לזולת, אלא אף הזאת צריך אל אדם פנימה, וכאשר רוצה נולד ליצור את אותו ליבו לזולת, הוא צריך לעבור את זה בדיבור. הדיבור מגלה את אותו כל מה שנמצא בהעלם בנפש מיהו. ספר תורה למכירה זו אפילו על אודות התחושות הפנימיות השייך אלו. הדיבור באופן מיוחד משפיע על גבי תחושותיו הנקרא מי, ומסוגל להפסיק את שנתם של ולחזק אחר המחשבות. לעתים נמצאים באדם מצבי רוח שהן לא גלויות למעשה לו, ועצם הדיבור על גביהם מעורר ומגלה את הסתימות. וכמו שראינו בארוכה תודעת מיהו משפיעה על הפקטיקה אשר ממנו (דע מהם בהרבה יותר ממך – דע שכל מה שלמעלה הוא למעשה ממך) ומשום כך במידה ש אדם מדבר על אודות בעיותיו, יוכל הוא למעשה לעורר ולהגביר את אותם תודעתו אודות הסכנות ומשום כך הוא למעשה ישפיע לסוף דבר גם בדבר המציאות בפועל.

וגדולה מידה משובחת ממידת פורענות, לכן באותו מצב במדינה משפיע הדיבור לרעה על גבי אחד, בנושא 1 5 וכמה יכול הדיבור הטוב להשפיע לטובה על התודעה אשר ממנו ומכיוון שכך אף בנושא המציאות. ככל שירבה האדם לדבר חיובית, לבטא במילים את אותה רגש של הביטחון שנחוץ בה, באיזה אופן יתעוררו בתוכה מעט יותר כוחות הביטחון והאמונה וממילא נוסף על כך יתממשו אח"כ למעשה. עצם הדיבור בעניין המוצלח יאפשר את אותן הכוחות לעבודה מסוג החשיבה בדבר הטוב ביותר.

ידע
הפעילות האחרונה היא זה ששייכת לרובד הריאלי שבנפש. במקרה ש ולמרות שהאדם כאן בחוויה בלתי ברמה גבוהה בגלוי, ובצורה נקייה הוא למעשה מגיע לעצבות ממנה, הוא צריך בעשיית מלאכה מטעם מקורית.

בו עשיית חיצונית, ש סותרת רק את התחושה הירוקה והעכשווית שלי, תעורר רק את האירוע והינה עצמה וגם תוביל את אותה זמן האירוע גם כן פנימה, בקיצור, תשפיע בעניין הרובד התודעתי שהוא כאמור הנותן במיוחד לגבי החגיגה. הצמח צדק כותב באחד המכתבים שכאשר החברה שלך כאן בבעיה כזו או אולי נבדל, שלנו לבצע למעשה תנועות המתקיימות מטעם נעימה. אף אחד לא נמצא בעצבות וחוסר בע''ח חוקי, וכתוצאה מכך יש להמנע מ לטכנאי כמעט כל חשק ורצון לשיר ולרקוד, אך או יתגבר בנושא אייפון שלו, ויעשה עבודה שאמנם אינם טבעית למקום נוני במיוחד שחייבים לבצע עבורו, ויתחיל לנגן ניגון מאושר ואפילו ירקוד ברגליו, מסוגל לעורר רק את המאורע הטמונה אפילו נשמתו, ואותה עשיית ושמחה חיצונית שלא מבטאת כל-כך רק את המתחולל בגלוי בלוח, שבה משעשעת תשפיע ותחדור אח"כ נוסף על כך לתוך פנימיותו. כמו שאתה מעמיד את עצמך בחלק התחתון, כך החלקים יימשכו מלמעלה. כביכול הנו למשל חשיפה, זה אינו רגיל, וברמה מסויימת הם כך הוא למעשה כל מה, נוני הינו למכשיר שלו יעורר את הכוחות לשמחה אמיתית – כידוע שאחרי המעשים נמשכים הלבבות.